تبلیغات
 FARA DOWNLOAD - آموزش برگرداندن آیدی دزدیده شده پالرینگو

آموزش برگرداندن آیدی دزدیده شده پالرینگو


اولین شرط لازم برای پس گرفتن حساب ولیدیت بودن آن است

ابتدا باید یک ایمیل جدید بسازید متن زیر را کپی و بجای کلمات داخل پرانتز چیزهایی را که گفته شده قرار دهید

شما باید از ایمیلی که پال برای تعغیر ایمیل برای شما فرستاده شات بگیرید و به همراه متن زیر به ایمیل(arabicsupport@palringo.com) بفرستید حتما با ایمیلی که آی دی دزدیده شده روی آن بوده بفرستید

این متن رو کپی و کامل کنید:

السلام علیکم

احدی سرق الحسابی. بلیز ترجعون لی حسابی

هذا یرید الکترونیکی الحسابی:

(ایمیل حساب کاربری که دزدیده شده)

هذا یرید الکترونیکی الشخص السارق:

(ایمیل شخص سارق)

هذا یرید الکترونیکی جدید لی.ما یجو فی برنامه بالرنقو

(ایمیل جدیدی که ساخته اید و این ایمیل نباید در پالرینگو موجود باشد)

(به ایمیل جدید خود مراجعه کنید پال برای شما برای تعغیر ایمیل ایمیل جدیدی فرستاده آن ایمیل را کپی و در اینجا بگذارید)

هذا رقم العضویه الحساب

(شماره ایدی دزدیده شده)

حصلت(میزان کردیت) نقاط لحسابی لطریق(اگر کردیت به شما هدیه داده اند بنویسید هدایا و اگر با کارت مجازی کردیت خردیده اید اسم کارت مثلا وان کارت و شماره آن را بنویسید) و اشتریت معهم بوتات لحسابی

هذا ارقام عضویات الاصدقائی

(شماره آی دی پنج نفر که در ادلیست شما بوده اند)

هذا ارقام عضویات الرومات کنت فیهم

(شماره آ ید پنج گروه که آی دی دزدیده شده شما در آنها بود)

ارسلت لکم صور تعغیر یرید الکترونیکی مع الهذا البرید

اسال الله لصحتکم

وفی نهایه من الله توفیق


پیشنهاد میکنم آموزش های دیگر پالرینگو در زیر را هم مشاهده نمائید.
آموزش بدست آوردن جواب سوالات ربات کویز

آموزش بدست آوردن جواب سوالات بوت ش و ریاضی
خرید و فروش اکانت پالرینگو
درخواست بوت برای گپ های پالرینگو آخرین ویرایش:
یکشنبه هفتم مرداد 1397 ساعت 21 و 38 دقیقه و 33 ثانیه