تبلیغات
 FARA DOWNLOAD - آموزش برگرداندن آیدی حذف شده پالرینگو

آموزش برگرداندن آیدی حذف شده پالرینگو

شرط آی دی برای بازگشت 
1-آیدی شما حداقل باید لول 8 باشد.
2-آیدی شما نباید بیشتر از سه بار حذف شده باشد
3-تایید شده باشد
4-کمتر از سه ماه از دلیت آن گذشته باشد.
در صورت داشتن شرایط متن زیر را کامل کنید و به ایمیل (arabicsupport@palringo.com) بفرستید:
السلام علیکم
حصلت حذف حسابی والحین اسف لعملی بلیز ترجعون لی حسابی 
هذا برید الکترونیکی الحسابی 
(ایمیل اکانت حذف شده)
هذا رقم العضویه لحسابی
(شماره آی دی اکانت حذف شده)
حصلت(میزان کردیت) نقاط لحسابی لطریق ( اگر به شما کردیت اهدا کرده اند بنویسید هدایا و اگر با کارت مجازی کردیت خریده اید اسم کارت مثلا وان کارت و شماره آن را بنویسید) و اشتریت معهم بوتات لحسابی 
هذا ارقام عضویات الصدقائی 
(شماره آیدی پنج نفر که در اد لیست شما بوده اند)
هذا ارقام عضویات الرومات کنت فیهم
(شماره آیدی پنج گروه که آیدی حذف شده شما در آن بوده)
اسال الله لصحتکم
وفی نهایه من الله توفیق

پیشنهاد میکنم آموزش های دیگر پالرینگو در زیر را هم مشاهده نمائید.
آموزش بدست آوردن جواب سوالات ربات کویز

آموزش بدست آوردن جواب سوالات بوت ش و ریاضی
خرید و فروش اکانت پالرینگو
درخواست بوت برای گپ های پالرینگو آخرین ویرایش:
یکشنبه هفتم مرداد 1397 ساعت 21 و 38 دقیقه و 15 ثانیه